Základní informace

Poslání

Národohospodářský ústav byl založen v srpnu 1992. Středem pozornosti výzkumu byly od počátku existence pracoviště empirické a teoretické analýzy ekonomických procesů a transformace post-komunistických zemí střední a východní Evropy. Ke studiu a vymezení optimálního transformačního procesu k tržní ekonomice se používaly různé teoretické přístupy.

NHÚ si klade tyto základní cíle:

  • uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti ekonomické teorie na makroúrovni i mikroúrovni,
  • uskutečňovat doktorský studijní program a vychovávat vědecké pracovníky,
  • přispívat ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v ekonomických vědách, získávat, zpracovávat a rozšiřovat vědecké informace z této oblasti a přispívat k využití vědeckých výsledků v praxi,
  • vydávat odborné publikace, poskytovat vědecké posudky, stanoviska a doporučení, organizovat vědecká setkání, provádět konzultační a poradenskou činnost,
  • své úkoly realizovat v součinnosti s vysokými školami, ostatními vědeckými a odbornými institucemi a rozvíjet mezinárodní spolupráci.

Základní dokumenty

Zřizovací listina Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
Organizační řád Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
Pracovní řád Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
Vnitřní mzdový předpis
Pravidla pro hospodaření s fondy
Spisový a skartační řád Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

Jednací řád Rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
Volební řád Rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
Jednací řád dozorčí rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
Volební řád pro volby ve Shromáždění výzkumných pracovníků Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2023 (English translation)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2022 (English translation)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 (English translation)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 (English translation)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019 (English translation)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018 (English translation)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 (English version)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016 (English version)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 (English version)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 (English version)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (English version)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 (English version)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 (English version)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 (English version)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 (English version)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 (English version)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 (English version)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005
 

Rozpočet a střednědobý výhled

Rozpočet na rok 2024 (English version)
Rozpočet na rok 2023 a skutečnost (English version)
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 (English version)

Výroční zpráva o činnosti poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělání na území ČR

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2023 - zahraniční poskytovatelé
Textová příloha VZoČ 2023 - zahraniční poskytovatelé
Tabulková příloha VZoČ 2023 - zahraniční poskytovatelé