Věda a výzkum

Hlavními úkoly NHÚ je spojení kvalitního ekonomického výzkumu s výchovou budoucí generace ekonomů v regionu postkomunistických zemí. NHÚ se snaží o tvorbu kvalitních teoretických a empirických studií publikovaných v prestižních mezinárodních recenzovaných časopisech. Vědečtí pracovníci NHÚ publikují např. v American Economic Review, European Economic Review, Review of Economics and Statistics, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Theory, Economic Journal, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking, Games and Economic Behavior, International Economic Review, Journal of Economic Dynamics and Control, Review of Economic Dynamics, Journal of Development Economics, Journal of Comparative Economics a Economics of Transition.

NHÚ je obecně vysoce hodnocen mezinárodními institucemi za své výsledky týkající se ekonomie transformace. Vědečtí pracovníci NHÚ se nicméně věnují téměř všem hlavním proudům moderní ekonomie v oblasti teoretického i empirického výzkumu. Mezi aktivní obory patří zejména makroekonomická teorie a experimentální ekonomie. Jako důkaz kvality vědecké práce může sloužit i úspěšnost při řešení projektů podporovaných českými, evropskými a americkými grantovými agenturami.

Mladí vědečtí pracovníci, kteří v posledních letech doplnili vědecký kádr pracoviště, mají Ph.D. tituly z předních světových univerzit (Johns Hopkins University, University of Chicago, Virginia, Minnesota, Pittsburgh, Michigan, Washington University, London School of Economics and University College London).

Zapojení doktorandů do vědeckých projektů se stalo nenahraditelnou součástí jejich vzdělávání. Témata jejich dizertačních prací jsou často úzce svázána s výzkumnými programy týkajícími se ekonomického a sociálního vývoje v zemích, které jsou v přechodu k tržní ekonomice a nebo ke vstupu do EU.

Jako poslední, nikoli významem, jmenujme skutečnost, že důležitým vědeckým úkolem NHÚ je tvorba studií o české ekonomice a aktivní účast na životě české ekonomické komunity.