Poskytování informací

Povinně zveřejňované informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (NHÚ)

Důvod a způsob založení

NHÚ bylo zřízeno usnesením 43. zasedání Výboru prezidia pro řízení pracovišť Československé akademie věd ze dne 23. června 1992 s účinností od 15. srpna 1992 pod názvem Národohospodářský ústav ČSAV. Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992.

Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Národohospodářského ústavu AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.

Účelem zřízení NHÚ je uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti ekonomie, přispívat k využití jeho výsledků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.

Organizační struktura

Organizační řád NHÚ

Kontaktní spojení

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

P.O. Box 882

Politických vězňů 7

111 21 Praha 1

telefon: (+420) 224 005 123

adresa internetové stránky: http://www.ei.cas.cz/

adresa e-podatelny - identifikátor datové schránky: cfwnvtu

Platby lze poukázat převodem na účet

č. účtu: 192795230297/0100

IČO

67985998

DIČ

CZ67985998

Dokumenty

Zřizovací listina Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
Organizační řád Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

Stanovy Akademie věd České republiky

vnitřní předpisy NHÚ

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádost o poskytutí informace se podává prostřednictvím pošty na adresu:

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

P.O. Box 882

Politických vězňů 7

111 21 Praha 1

Žádost lze též podat osobně v úředních hodinách (Po – Pá 8-15 hod) podatelny (kancelář č. 333, 3. patro) na adrese Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1. Žádost lze  také podat  e-mailovou poštou na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny - identifikátor datové schránky: cfwnvtu. Informace k přijímání digitálních souborů (formáty a velikost) na elektronické adrese podatelny a prostřednictvím datové schránky zde.

Poskytování informací upravuje směrnice ředitele.

Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky

zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Uvedené zákony jsou uvedeny na internetové stránce Portál veřejné správy

Sazebník úhrad za poskytování informací

I. Materiálové náklady

Kopírovací služby:
 
Kopie (scan) A4/ výtisk z tiskárny počítače – jednostranná
   2 Kč / ks
Kopie (scan) A4/ výtisk z tiskárny počítače – oboustranná
   3 Kč / ks
Kopie (scan) A3/ výtisk z tiskárny počítače – jednostranná
   4 Kč / ks
Kopie (scan) A3/ výtisk z tiskárny počítače – oboustranná
   6 Kč / ks
Technický nosič dat - CD
 25 Kč / ks

Korespondence:

cena obálky:

rozměr 162x114mm
   2 Kč / ks
rozměr 220x110mm
   3 Kč / ks

poštovné - dle platného ceníku České pošty

II. Náklady na vyhledávání informací a jejich zpracování

1 hodina kvalifikované odborné práce
  350 Kč (za započatou hodinu)
1 hodina administrativní a pomocné práce
  200 Kč (za započatou hodinu)
 

III. Ostatní náklady

Ostatní náklady, které vzniknou poskytovateli v souvislosti s pořizováním informace vůči třetí straně, se přeúčtují žadateli v plné výši.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Výroční zpráva

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací

Poskytnuté informace - rok 2015

Poskytnuté informace - rok 2016