SHARE-CZ+

SHARE-CZ+ NÁRODNÍ VÝZKUM STÁRNUTÍ

Hlavním cílem projektu SHARE-CZ+ je vytvořit podmínky pro kvalitní výzkum stárnutí v České republice prostřednictvím sběru mezioborových longitudinálních dat populace 50+, harmonizovaných napříč všemi zeměmi v EU. Výsledkem projektu je unikátní volně přístupný soubor dat poskytující informace o stavu, historii a vývoji české a evropské společnosti a umožňující vládám a výzkumným pracovníkům lépe porozumět důsledkům demografických změn a připravit optimální opatření pro veřejné finance, trh práce, zdravotní nebo penzijní systém. To umožní lepší pochopení procesu stárnutí evropské a české populace a formulaci reforem založených na faktech (Evidence-based Policy).

Projekt SHARE-CZ+ také přispěje ke zkvalitnění celé vědecké infrastruktury a jejího dosahu v mezioborovém výzkumu stárnutí v ČR pomocí dodatečného písemného dotazníku poskytujícího prostor externím výzkumníkům. Vědecký tým bude aspirovat na excelentní postavení v empirickém výzkumu demografických změn a jejich vlivů na socio-ekonomické postavení a kvalitu života starších generací v ČR. Vědecké semináře a diseminace výstupů projektu zprostředkují tyto znalosti a výsledky dalším výzkumníkům v ČR.

SEMINÁŘE V RÁMCI PROJEKTU:

30. 10. 2017                - Peter Martinsson, University of Gothenburg

27. 11. 2017                - Adam Szeidl, Central European University

29. 11. 2017                - Fabrizio Mazzonna, Università della Svizzera Italiana

4. 12. 2017                  - Thomas Dohman, University of Bonn

7. 12. 2017                  - Alex Ludwig, Goethe-University

2. 3. 2018                    - Giacomo Pasini, Ca´Foscari University of Venice

2. 3. 2018                    - Eric Bonsang, Université Paris Dauphine

29. 10. 2018                 - Andrea Weber, Central European University

5. 11. 2018                   - Dario Pozzoli, Copenhagen Business School

26. 11. 2018                 - Ján Palguta, University Carlos III de Madrid

25. 6. 2019                   - Galina Vereshchagina, Arizona State University

25. 6. 2019                   - Natalia Kovrijnykh, Arizona State University

25. 6. 2019                   - Jan Duraš, Texas Tech University

7. 10. 2019                   - Dmitry Arkhangelsky, CEMFI

14. 10. 2019                 - Stefano Fiorin, University of California San Diego

12. 10. 2020                 - Rafael Lalive, University of Lausanne

19. 11. 2020                 - Helen Turon, University of Bristol

13. 5. 2021                   - Sena Coskun, University of Mannheim

20. 5. 2021                   - Winfried Koeniger, University St.Gallen

25.10.2021                   - Sigrid Suetens, Tilburg University

PUBLIKACE:

Pertold, F. "Obesity around Retirement Age: International Comparison Using SHARE", Central European Journal of Public Policy, vol.14, no.1, 2020, pp. 1-18. https://doi.org/10.2478/cejpp-2019-0010

Pertold, F. and Lakotova, L. "Retirees and motivation to work by the type of employment contract: impact of the Czech reform", International Journal of Manpower, Vol. 41 No. 5, 2020, pp. 595-617. https://doi.org/10.1108/IJM-12-2019-0544

Federičová M. "Teacher turnover: What can we learn from Europe? ", European Journal of Education, Vol. 56, 2021, pp. 102–116. https://doi.org/10.1111/ejed.12429

Levínský, R., Neyman, A. & Zelený, M. "Should I remember more than you? Best responses to factored strategies", International Journal of Game Theory, Vol. 49, 2020, pp. 1105–1124. https://doi.org/10.1007/s00182-020-00733-1

Boháček, R., Bueren, J., Crespo, L., Mira, P., & Pijoan-Mas, J. "Inequality in life expectancies across Europe and the US", Health Economics, Vol. 30 No. 8, 2021, pp. 1871– 1885. https://doi.org/10.1002/hec.4284

Tento projekt je spolufinancován EU.

Logos EU MSMT

 

 

 

SHARE-CZ+ NATIONAL RESEARCH ON AGEING

The main goal of the SHARE-CZ+ project is to create conditions for research excellence on ageing in the Czech Republic through the collection of high-quality interdisciplinary longitudinal data on the 50+ population, harmonized across all the EU countries for better understanding of the European and Czech population ageing process and for the formulation of evidence-based policies and reforms. This target also includes an open access to the SHARE data for all researchers for their individual research, including a complete project and software documentation.

The next project goal is to follow, complement and improve the quality of the complementary RI SHARE-CZ research activities also by incorporating the additional national drop-off questionnaire available to external researchers. The newly established research team will aspire to excellent position in the empirical research of demographic changes and their influence on older generations socio-economic status and the quality of life. Scientific workshops and disseminations of the SHARE-CZ+ output will make available the relevant knowledge and results to other researchers in the CR.

PROJECT SEMINARS:

30. 10. 2017                - Peter Martinsson, University of Gothenburg

27. 11. 2017                - Adam Szeidl, Central European University

29. 11. 2017                - Fabrizio Mazzonna, Università della Svizzera Italiana

4. 12. 2017                  - Thomas Dohman, University of Bonn

7. 12. 2017                   - Alex Ludwig, Goethe-University

2. 3. 2018                    - Giacomo Pasini, Ca´Foscari University of Venice

2. 3. 2018                    - Eric Bonsang, Université Paris Dauphine

29. 10. 2018                 - Andrea Weber, Central European University

5. 11. 2018                   - Dario Pozzoli, Copenhagen Business School

26. 11. 2018                 - Ján Palguta, University Carlos III de Madrid

25. 6. 2019                   - Galina Vereshchagina, Arizona State University

25. 6. 2019                   - Natalia Kovrijnykh, Arizona State University

25. 6. 2019                   - Jan Duraš, Texas Tech University

7. 10. 2019                   - Dmitry Arkhangelsky, CEMFI

14. 10. 2019                 - Stefano Fiorin, University of California San Diego

12. 10. 2020                 - Rafael Lalive, University of Lausanne

19. 11. 2020                 - Helen Turon, University of Bristol

13. 5. 2021                   - Sena Coskun, University of Mannheim

20. 5. 2021                   - Winfried Koeniger, University St.Gallen

25.10.2021                   - Sigrid Suetens, Tilburg University

PUBLICATIONS:

Pertold, F. "Obesity around Retirement Age: International Comparison Using SHARE", Central European Journal of Public Policy, vol.14, no.1, 2020, pp. 1-18. https://doi.org/10.2478/cejpp-2019-0010

Pertold, F. and Lakotova, L. "Retirees and motivation to work by the type of employment contract: impact of the Czech reform", International Journal of Manpower, Vol. 41 No. 5, 2020, pp. 595-617. https://doi.org/10.1108/IJM-12-2019-0544

Federičová M. "Teacher turnover: What can we learn from Europe? ", European Journal of Education, Vol. 56, 2021, pp. 102–116. https://doi.org/10.1111/ejed.12429

Levínský, R., Neyman, A. & Zelený, M. "Should I remember more than you? Best responses to factored strategies", International Journal of Game Theory, Vol. 49, 2020, pp. 1105–1124. https://doi.org/10.1007/s00182-020-00733-1

Boháček, R., Bueren, J., Crespo, L., Mira, P., & Pijoan-Mas, J. "Inequality in life expectancies across Europe and the US", Health Economics, Vol. 30 No. 8, 2021, pp. 1871– 1885. https://doi.org/10.1002/hec.4284

Project is co-financed by the European Union.

Logos EU MSMT EN