Publikace

V této sekci naleznete různé druhy publikací produkovaných výzkumnými pracovníky a studenty v rámci společného pracoviště CERGE-EI.

  • Články v mezinárodních recenzovaných odborných časopisech jsou hlavní prioritou. Od roku 2010 publikovali výzkumníci CERGE-EI přes 120 článků v impaktovaných ekonomických odborných časopisech včetně těch nejprestižnějších, např. American Economic Review, Econometrica a Review of Economic Studies. Nahlédněte do seznamu všech impaktovaných publikací.
  • Řada CERGE-EI Working Papers umožňuje publikovat ucelené výstupy výzkumu před vlastní publikací v odborném časopise. Working Papers procházejí standardním odborným posudkovým řízením a jazykovou úpravou. Jsou široce distribuovány jak v tištěné, tak i elektronické podobě.
  • Řada CERGE-EI Discussion Papers slouží primárně k průběžné prezentaci dílčích výsledků výzkumu. Discussion Papers obvykle neprocházejí jazykovou úpravou ani připomínkovým řízením. Jsou distribuovány v omezeném počtu kopií jak interně, tak i externím zájemcům zabývajícím se danou problematikou.
  • Řada Research in Brief (do roku 2010 nazývaná Policy Briefs) slouží k distribuci výsledků výzkumu relevantních pro různé oblasti veřejné politiky. Příspěvky jsou publikovány několikrát ročně pouze v elektronické podobě.
  • Doktorské dizertační práce
  • Newsletter Economic Insights je čtvrtletní výběr nejzajímavějších článků, working paperů a dizertací. Insights také obsahují informace o různých akcích a aktivitách CERGE-EI. Pro odběr e-mailem se můžete zdarma zaregistrovat.
  • Knihy jsou recenzované externí hodnotící komisí a většinou dostupné ve formátu pdf. Například v letech 1996-2008 CERGE-EI publikovalo roční přehledy vývoje ekonomické situace v ČR.


    Tato stránka je archivována Národní knihovnou v Praze a Knihovnou Akademie věd ČR. Pokud si autoři uveřejněné práce nepřejí, aby byla volně přístupná v rámci projektu Webarchiv (http://www.webarchiv.cz), nechť kontaktují administrátora na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..