Výběrová řízení

Senior or Junior Researcher

Requirements:
- university degree in economics, mathematical economics, or related discipline,
- the ability to publish in scientific journals,
- English proficiency.

Please deliver your letter of application (signed) along with your CV in English, photocopies of your study diplomas, two letters of recommendation (signed), and an overview of your publication activities (which can be part of your CV) by April 17, 2023 to the address Personální oddělení, NHÚ AV ČR, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, or in electronic form to the e-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Starting date by agreement. NHÚ AV ČR, v.v.i. reserves the right not to fill the listed position.


Vědecký pracovník – seniorní nebo juniorní pozice

Požadavky:
- VŠ vzdělání ekonomického či matematicko-ekonomického zaměření nebo blízko příbuzné,
- schopnost publikovat v odborných časopisech,
- dobrá znalost anglického jazyka.

Přihlášku do konkurzu (podepsanou) spolu s anglicky psaným životopisem, fotokopií dokladů o vzdělání, dvěma akademickými doporučeními (podepsanými) a přehledem publikační činnosti zašlete do 17.4.2023 na adresu Personální oddělení, NHÚ AV ČR, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, nebo v elektronické podobě na e mailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nástup dle dohody. NHÚ AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo neobsadit vypsané pozice.


Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na uvedenou pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnujících vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které nepřekročí dva měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. Dále Vás informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování.

We hereby inform you that our organization will process your personal data for the purpose of selecting a suitable employee and arranging an employment contract. We will only process your personal data to the extent necessary for the implementation of measures involving mutual negotiations and candidates evaluation by our organization prior to arranging an employment contract. We will only process your personal data for the duration of the selection process, which will not exceed two months. When processing your personal data, we will provide sufficient protection and will not share it with any other legal or natural persons. We further inform you that you have the following rights with respect to your personal data: right of access, correction, deletion, and restriction of processing.