Poskytnuté informace - rok 2016

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen NHÚ) obdržel dne 3. 5. 2016 od paní D. S. žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatelka požadovala poskytnutí informace týkající se vnitřních předpisů NHÚ vztahujících se k hospodaření s majetkem, finančnímu hospodaření, jakož i k pravidlům hospodaření s fondy.

Žádost byla vyřízena poskytnutím informace dne 12. 5. 2016.

Aktualizováno: 20. 5. 2016