NHÚ AV ČR, v. v. i.

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen NHÚ) obdržel dne 7. 12. 2015 od pana T. B. žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií smluv, popř. objednávek či faktur, pokud NHÚ v minulosti uzavřel spolupráci s některou z následujících společností:

1) NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356);

2) Anopress IT, a.s. (IČ: 26694484);

3) Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201).

Žádost byla vyřízena poskytnutím informace dne 21. 12. 2015.

Aktualizováno: 5. 1. 2016