Budova

Předchozí stavby v tomto místě

V době vlády Karla IV (1346 - 1378) sídlil v tomto místě oblíbený lékárník. Ulice se tehdy jmenovala „Andělská“, a zmíněný lékárník byl proslulý svou laskavostí k nemocným. Od té doby si lékárny v Čechách dávají do svého znaku anděla.

Později byl lékárníkův dům zbořen a na jeho místě si postavil palác Kryštof z Valdštejna. Palác byl v roce 1757 zničen požárem. Zbytky paláce koupili Milosrdní bratři a založili zde klášter s nemocnicí. Později rakouská císařovna Marie Terezie koupila nemovitost a přeměnila ji na ubytovnu pro sirotky, kterých zůstalo mnoho po hladomoru a moru v roce 1771.

Současná budova

Stavbu současné budovy zadal v roce 1871 známý podnikatel a stavitel silnic baron Jan Šebek. Proto je dnes též nazýván "Šebkův palác". Jelikož budovy se tehdy identifikovaly ne podle adresy ale podle jména, místo se stalo známé jakožto „Andělský dům“. Třípatrová budova byla navržena architektem Ignácem Ullmanem. K jejím nejzajímavějším částem patří mramorové schodiště a stropní malby Viktora Barvitia.

Budova v moderní době

V roce 1890 baron Šebek prodal palác Rakousko-uherské bance, a tím začala dlouhá éra spojení budovy s ekonomickými aktivitami v Čechách. Po založení nezávislého Československa (1918) se budova stala sídlem Státní banky československé. Během druhé světové války a nacistické okupace německé Gestapo používalo jinou budovu v této ulici (v č. 20) jako své sídlo a centrum výslechů. Na počest osob tam vězněných ulice později dostala jméno “Politických vězňů“.

V roce 1963 byla budova předána do vlastnictví Československé akademie věd, která do ní umístila svůj Ekonomický ústav, a ještě po mnoho let poskytovala útočiště Ekonomickému institutu Československé národní banky (později České národní banky).

Od roku 2008 je vlastníkem budovy Národohospodářský ústav AV ČR.